IQ test

IQ TEST (VÍDEŇSKÝ MATICOVÝ TEST)

Jedná se o test úrovně neverbální inteligence. Zjišťuje schopnost usuzovat, odhalovat vzájemné souvislosti a vyvozovat vztahy, rychlost a efektivitu zpracování dat, které se považují za základní dimenze faktoru obecné inteligence.