MBTI

GOLDE PROFILER OF PERSONALITY, MBTI

Test je navržený pro identifikaci osobnosti.

Vyhodnocuje základní dimenze osobnosti:

  • Introverzi
  • Extroverzi
  • Smyslové / Intuitivní vnímání
  • Myšlení
  • Cítění

Jednotlivé osobnosti zařazuje podle jejich dominantních vlastností.