Neo pětifaktorový osobnostní inventář

Poskytuje údaje o úrovni pěti obecných dimenzí osobnosti: 

  • Neuroticismus
  • Extraverze
  • Otevřenost vůči zkušenosti
  • Přívětivost
  • Svědomitost

 

Je využitelná ve výzkumných studiích i v klinické, poradenské a pracovní psychologii.

Má dvě verze pro sebeposouzení a posouzení druhým. Jeho použití je výhodné v případech, kdy jsou žádoucí údaje o podrobném profilu osobnosti.