Psychodiagnostika

Psychodiagnostika se řadí mezi aplikované psychologické disciplíny, jejím úkolem je zjišťování a měření duševních vlastností, stavů a dalších charakteristik jedince. Díky psychodiagnostice lze zjistit předpoklady, dispozice a potenciál uchazeče a zaměstnance. To je její nejcennější a silnou stránkou.

Důležité je aplikovat takovou psychodiagnostickou metodu, která určí to, co bychom o zaměstnancích rádi věděli. Tedy podá informace, které nám řeknou to, co opravdu požadujeme. Proto je nutné, aby psychologické testování prováděli odborníci.

Psychodiagnostika v HR je velmi žádaná a nápomocná v rozvoji společnosti.

 

KDY JE VHODNÉ VYUŽÍT PSYCHODIAGNOSTIKU?

  • Potřebujete-li zpřesnit výběr nových zaměstnanců
  • Při výběru nejvhodnějšího kandidáta na TOP manažerskou pozici
  • Pokud cíleně zaměřujete výběr kandidátů do pozic se speciálními nároky na výkonové schopnosti nebo osobnostní vlastnosti
  • Srovnáváte-li reálný osobnostní profil kandidáta nebo zaměstnance s kompetenčním modelem či ideálním profilem obsazované pozice
  • Chcete nastartovat sebereflexi a podpořit další osobní rozvoj zaměstnance

 

VÝSTUP TESTOVÁNÍ

Výstupem a výsledkem psychologické diagnostiky je:

  • osobnostní profil kandidáta/pracovníka
  • písemný závěr obsahující popis osobnostních vlastností, sociálního chování a výkonových schopností
  • doporučení optimálního pracovního zařazení či využití testovaného
  • doporučení pro další rozvoj kariéry a pro nasměrování osobního rozvoje