Psychologické testy

Naši psychologové provádí pro přesné zjištění požadovaných informací o zaměstnancích zejména tyto psychologiské testy:

 

IQ test (Vídeňský maticový test)

NEO pětifaktorový osobnostní inventář

Golde Profiler of Personality, MBTI

Test stylu konfliktu Thomase Killmanna

Dotazník SKASUK – Škály potenciálu pro práci se zákazníkem

Bochumský osobnostní dotazník (BIP)

Hoganovy metody – Hoganova psychodiagnostika

 

VÝSTUP TESTOVÁNÍ

Výstupem a výsledkem psychologické diagnostiky je:

  • osobnostní profil kandidáta/pracovníka
  • písemný závěr obsahující popis osobnostních vlastností, sociálního chování a výkonových schopností
  • doporučení optimálního pracovního zařazení či využití testovaného
  • doporučení pro další rozvoj kariéry a pro nasměrování osobního rozvoje