Test stylu konfliktu

TEST STYLU KONFLIKTU THOMASE KILLMANNA

Thomasova typologie rozlišuje těchto pět konfliktních stylů: 

  • soutěživý (competing)
  • spolupracující (collaborating)
  • kompromisní (compromising)
  • vyhýbavý (avoding)
  • přizpůsobivý konfliktní styl (accommodating)

 

Těchto pět konfliktních stylů je rozlišováno na úrovni dvou dimenzí:

Dimenze asertivity (assertiveness) vypovídá o tom, do jaké míry jedinec během konfliktu hájí své vlastní zájmy a potřeby.

Dimenze kooperace (cooperativeness) zachycuje míru ochoty ke spolupráci jedince s partnerem při řešení konfliktu a míru úsilí o naplnění zájmů druhého.